داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
قهر دولت یازدهم با کارگران!
حجت الاسلام حسن روحانی، در کوران رقابتهای انتخاباتی وعده هایی را به کارگران داد که پس از گذشت 2 سال و اندی از ریاست جمهوری وی، متاسفانه هنوز محقق نشده است!
مردم هم موافق اجرای طرح امنیت اخلاقی هستند
مهدی چمران گفت: آنچه که قانون است باید اجرا شود و ما نمی توانیم بگوییم یک قانون را دوست داریم و یک قانون را دوست نداریم کل قانون باید اجرا شود.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir