داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
لزوم اهتمام ویژه برای توسعه عمرانی آستان مقدس احمد بن علی(ع)
آستان مقدس احمد بن علی(ع) یکی از قطب های فرهنگی و معنوی شهرستان فراهان است که با توجه به ظرفیت گردشگری منطقه اهتمام ویژه مسئولین را برای توسعه و تکمیل عمرانی این بقعه متبرکه می‌طلبد.
مشارکت فراهانی ها در سرشماری اینترنتی به مرز 60 درصد رسید
فرماندار فراهان گفت: مشارکت و حضور مردم در سرشماری اینترنتی در شهرستان فراهان به مرز 60 درصد رسیده که این میزان فراتر از پیش بینی استانی است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir