داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تکرار کلمه دشمن «شناخت توطئه» است نه «توهم توطئه»
رهبر معظم انقلاب فرمودند: جمهوری اسلامی ایران باید به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف، صاحبِ حرف نو، دارای عزت، برخوردار از احساس عزت، سرشار از معنویت و ایمان و برافرازنده پرچم تمدن نوین اسلامی تبدیل شود.
مدیران هپکو در تکاپوی استقبال،کارگران آشفته حال
در آستانه سفر هیئت دولت به استان مرکزی ،مرکز این استان این روزها شاهد اعتراضات کارگری است که از تدبیر دولت نا امید شده اند و تجمعات و وعده و وعیدهای مسئولین را بی اثر دیده اند و اعتراضات ساکت خود را از طریق نصب بنرهای اعتراضی در سطح شهر فریاد می زنند.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir