داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
حرف بی عمل فاقد اعتبار است/شرکت در راهپیمایی اربعین وظیفه و تکلیف مومنین است
امام جمعه فرمهین با اشاره به اینکه شعار بی عمل مسئولین برای مردم اعتباری ندارد، گفت: مردم به اندازه کافی از دولتمردان حرف شنیده‌اند و حرف زدن دیگر بس است، باید مسئولین وارد میدان عمل شوند.
جمعیت فراهانی ها؛ حلقه مفقوده در فراهان/ در میدان خدمت، رئیس و مرئوس معنا ندارد
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: در سال اقدام و عمل، همه وارد میدان عمل شویم و برای توسعه و آبادانی فراهان بکوشیم، اگر قرار است اقدامی در راستای توسعه فراهان انجام شود، باید همه پای کار باشند و اگر قصد خدمت باشد، رئیس و مرئوس معنا ندارد.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
ارتباط مردمی
salamup.ir