داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تجمع اعتراضی کشاورزان زنگارکی در اقدام منابع طبیعی
تعدادی از کشاورزان زنگارکی در فرمانداری این شهرستان تجمع و اعتراض خود را نسبت اقدام منابع طبیعی در راستای صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی این روستا نشان دادند.
هم افزایی دانشجویان با مسئولان در تنظیم سند توسعه شهرستان/عقلانیت در مسائل بین الملل به حد مطلوب نرسیده است
امام جمعه فرمهین گفت: اقدامات عجولانه در مسائل هسته ای و توافق برجام نشانه این است که عقلانیت در مسائل بین الملل به حد مطلوب نرسیده است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir