داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
شوراهای آموزش و پرورش تجلی مشارکت مردم و مسئولین است
فرماندار فراهان گفت: شوراهای آموزش و پرورش تجلی مشارکت مردم و مسئولین در امر مقدس تعلیم و تربیت است.
به­ جای پیدا کردن مقصّر، درد را چاره کنید
جامعه به عنوان یک مطالبه می گوید امروز به یک انسجام و وحدتی نیازمندیم که بدور از غوغاهای سیاسی – جناحی با نصب العین قرار دادن فرامین رهبری دینی، یکپارچه و با تمام قدرت در برابر عهدشکنی استکبار بایستد و منفعلانه عمل نکند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir