داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
حماسه ی ۹ دی خاموش کننده شعله ی فتنه و تبلور بصیرت مردم انقلابی
امام جمعه موقت خنجین گفت: سردمدار و برنامه ریز این فتنه 88 کسانی بودند که زمانی از مسئولین تراز اول نظام بودند، این فتنه با درایت و مدیریت مقام معظم رهبری، آگاهی و بصیرت مردم ایران این فتنه خاموش شد.
مردم در فتنه ۸۸ حق رابهتر از خواص تشخیص دادند/ فرماندهی مشترک عربی- غربی – عبری برای در هم شکستن مقاومت اسلامی شکست خورد
امام جمعه موقت فرمهین گفت: برخی از کسانی که در کارنامه خود سوابقی از انقلابی گری داشتند آگاهانه یا ناآگاهانه همنوا با دشمنان قسم خورده انقلاب طوری فضا را غبار آلود کردند که شناخت حق از باطل سخت شد و زمینه ای برای حضور عناصر ضد انقلاب در کف خیابان‌ها به وجود آمد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir