داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
حریق منزل مسکونی در فراهان + عکس
منزل مسکونی شهروند تلخابی به علت اتصال برق آتش گرفت.
در فتنه 88، مردم یگ گام جلوتر از خواص/ نباید حماسه 9 دی در تاریخ انقلاب فراموش شود
کارشناسی سیاسی گفت: تجربه فتنه ۸۸ نشان داد که خواص به نقش خود در بزنگاهها عمل نکردند؛ وگرنه در شرایط عادی مشکلی وجود ندارد که بخواهند اقدامی کنند. برخی از خواص در فتنه ۸۸ فاقد بصیرت بودند در حالی که مردم یگ گام جلوتر از آنها عمل کردند و با بصیرت به رهبر خود اقتدا کردند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir