داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
وزش باد شدید استان مرکزی را در بر می گیرد
عصر امروز (دوشنبه) وزش باد شدید برخی از شهرستان های استان مرکزی از جمله اراک را فرا می گیرد.
شهرستان فراهان رتبه اول پروژه مهر استان مرکزی را کسب کرد
آموزش و پرورش فراهان، برای دومین سالی متوالی رتبه برتر پروژه مهر 95 را در استان مرکزی بین مناطق 15 گانه آموزش و پرورش استان کسب کرد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir