داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سریال دنباله‌دار تغییر فرمانداران کلید خورد/سجادی فرماندار فراهان شد
در حکمی از سوی وزیر کشور سید احمد سجادی به عنوان فرماندار سرزمین علم و اندیشه، شهرستان فراهان منصوب شد.
 
 
اولین کارخانه تولید ریزدانه‌های شب‌تاب خاورمیانه در حال احتضار/ درخواست از کارگران برای امضای برگه خودتشویقی!
پیمانکاری که اولین کارخانه تولید رنگدانه‌های شب‌تاب کشور، را در اختیار گرفته بود، بعد از انجام قرار داد با هیات مدیره سابق، به تعهداتش عمل نکرده و در گام بعدی از طریق رانت کارخانه را واگذار کرد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir