داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
حضور شهرستان فراهان در دومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر
توانمندیهای روستائیان فراهان در دومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر به نمایش گذاشته شد.
تک‌خوانی یک زن در برنامه فرهنگی، این بار در اراک+عکس
به نظر می رسد قبح شکنی و ورود به خط قرمزهای فرهنگی و هنری که تا پیش از این توسط جریان‌های شبه‌روشنفکری و در "پس‌پرده" صورت میگرفت؛ در سایه غفلت نهادهای فرهنگی و نظارتی به فرایندی سریالی تبدیل شده است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir