داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
"گور خوابی" نتیجه تفکر لیبرابی در کشور است
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به پدیده گور خوبی و علل ایجاد و پیدایش چنین مشکلاتی در کشور گفت: این نوع سبک زندگی ها نتیجه تنفکر سرمایه داری و لیبرالی برخی از مسئولین است.
معاونین سیاسی استانداری ها رئیس ستاد تبلیغات روحانی در سراسر کشور!
دولت در اقدامی کم سابقه و با ابلاغ فوق العاده، در پوشش طرحی به نام "اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم" عملا دستور تشکیل ستادهای تبلیغاتی حسن روحانی برای انتخابات ۹۶ را در استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور صادر کرده است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir