داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
خناس ها می خواستند هاشمی را از رهبر دور کنند
امام جمعه فرمهین گفت: افرادی که به دنبال این هستند که بین مسئولان و رهبری تقابل ایجاد کنند، خناس هستند، خناس ها می خواستند ایشان را از رهبر دور کنند اما موفق نشدند زیرا علاقه این دو بدان حد بود که هیچ فرد یا گروهی نتوانستند در آن شبهه ایجاد کنند.
ایران تحت فشرده ترین بازرسی های سرزده قرار دارد
سخنگوی کاخ سفید گفت: ایران تحت فشرده ترین بازرسی های سرزده قرار دارد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir