داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ارتقای روستای تلخاب به شهر در دستور کار قرار گرفت
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان گفت: با توجه به برگزاری نشست و اقدامات انجام شده در این خصوص، بررسی شهریت دهستان تلخاب از توابع فراهان در دستور کار قرار گرفت.
ناامیدی اهالی رسانه از برخورد مناسب روحانی با منتقدان
طرح بیش از 60 شکایت علیه یک روزنامه آن هم در 10 روز منتهی به انتخابات را می‌توان به عنوان یک رکورد برای دولتمردان دولت یازدهم ثبت کرد و می‌توان آن را نشانه‌ای از شیوه برخورد حسن روحانی با منتقدان در دولت دوازدهم دانست.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir