داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بزرگترین قرآن خطی جهان در غبار بی‌مهری
قرآن اکبر، بزرگترین قرآن خطی جهان که در مشهد کتابت و رونمایی شد، با بی‌توجهی مسئولان مواجه است.
ردپای جریانات ضدانقلاب در تغییر رفتار یک بازیکن
فدراسیون در آستانه آزمونی سخت قرار گرفته است و باید پذیرفت اظهارات غیر کارشناسی و نسنجیده معاون وزیر ورزش و جوانان ، حساسیت را برای فدراسیون فوتبال دو چندان نموده است .
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir