داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
آگاهی، بهترین راه پیشگیری از اعتیاد است/اعتیاد سلامت جامعه را به خطر می اندازد
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: متاسفانه سن اعتیاد روز به رو رو به کاهش است، پیشگیرى از اعتیاد جوانان با آگاهی و هوشیارى همیشگى والدین و اعضاى خانواده است.
آتش به اختیار با ژن جهادی/ سفیران روستایی، جهادگران عرصه فرهنگ می شوند
این روزها جوانانی هم با تلاش روزافزون و ژن خدمت و آتش به اختیار به دنبال پاک کردن محرومیت از چهره مناطق مختلف محروم و دورافتاده شهرستان فراهان هستند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir