داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
الگو سازی تجزیه طلبانه و خیز چهارم برای ایجاد«خاورمیانه بزرگ»
در آستانه نابودی کامل داعش، خیز استکباری برای بازتولید پروژه «خاورمیانه جدید» اکنون به نام «خاورمیانه بزرگ» با عاملیت کردستان عراق برداشته شده تا شروعی بر پایان جبهه مقاومت و انهدام کامل ایران باشد.
تصاویر نیم صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی ۱۱مهرماه؛
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی یازدهم مهر به خبر‌های رشته‌های مختلف به خصوص خبر‌های فوتبالی اختصاص دارد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir