داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
اجرای مانور زلزله در مدارس فراهان + عکس
مانور زلزله با حضور نیروهای آتش نشانی و امدادی در مدارس فراهان برگزار شد.

تخصیص ۳ میلیارد تومان بودجه برای اشتغال مددجویان فراهانی/تعداد مددجویان فراهان ۵ درصد بالاتر از میانگین استانی
مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی گفت: حدو 20 درصد جمعیت فراهان تحت پوشش کمیته امداد هستند و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در فراهان 5 درصد بیشتر از میانگین استانی است و با توجه به میزان محرومیت ها باید تلاش بیشتری برای رفع محرومیت ها شود.
منشور اخبار
ارتباط مردمی