داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
10 سال جریان آرام هدررفت آب شرب و بی‌توجهی مسئولان/تعمیر شبکه در پیچ و خم تامین اعتبارات
حدود۱۰سالی از هدررفت آب شرب منبع آب روستای امام درویشان از توابع شهرستان فراهان، می گذرد و مسئولان تنها نظاره‌گر این مشکل هستند.
روزنامه‌های ورزشی بیستم و سوم آذرماه؛
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیستم و سوم آذرماه به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir