داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
جلسات و محافل قرآنی خروجی لازم را ندارد
رابط استان مرکزی در فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس گفت: جلسات و محافل قرآنی خوبی در استان برگزار می‌شود اما خروجی لازم را ندارد، کسی که در شهرستان کار قرآنی می‌کند باید نگاه استانی داشته باشد.
۸۰۰ زائر در طرح «مهر درخشان رضوی» به مشهد مقدس اعزام شدند
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فراهان گفت: ۸۰۰ نفر از مردم شهرستان فراهان که تاکنون به حرم مطهر رضوی اعزام نشده بودند در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» به مشهد مقدس اعزام شدند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir