داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
استان مرکزی پر شتاب در آموزش جنسی!
پایلوت تربیت جنسی کودکان یکی از استان‌هایی که در آن رد پای برخی حامیان اجرایی شدن ۲۰۳۰ پیدا شده و بررسی‌ها حکایت از فعالیت گسترده شبکه نفوذ در میان فعالان آموزشی و تربیتی دارد، استان مرکزی است.
نفس‌های صنعت دام فراهان به شماره افتاده است/ناتوانی هزار دامدار ورشکسته در بازپرداخت تسهیلات بانکی
گرانی نهاده‌های دامی، بیماری‌های دامی، نرخ بالای سود تسهیلات و عدم حمایت مسئولان، دامداری فراهان را در معرض نابودی قرار داده است و اکنون تعدادی از دامداران فراهانی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکها، تحت پیگرد قانونی هستند.
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir