داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
طنین ندای الله اکبر و نورافشانی آسمان فراهان در شب 22 بهمن
مردم همیشه در صحنه و انقلابی فراهان همزمان باسراسر کشور در ساعت 21 بر فراز بام ها و در خیابان ها با فریادهای الله اکبر فضای شهر را عطرآگین و آکنده از شور و شعور انقلابی کردند.
نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی در عرصه اقتصاد مقاومتی + عکس
نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی در عرصه اقتصاد مقاومتی و اشتغال در فراهان برپا شد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir