داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
خرید کالاهای ایرانی کمک به شکوفایی اقتصاد کشور است/حقوق اولیه زنان در غرب پایمال می‌شود
امام جمعه فرمهین گفت: در این ایام خرید کالاها و محصولات ایرانی می تواند رونق را به بازارهای کشور برگرداند و جان تازه ای به اقتصاد کشور بخشد.
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir