داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
یک مورد بیماری مشمشه در فراهان مشاهده شد
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فراهان گفت: یک مورد بیماری مشمشه در تست های انجام‌شده در بین اسب‌های شهرستان فراهان مشاهده شد.
هشت پرسش از رهبر انقلاب/ «دانشجوی زمانه خود باش!»
صدوشصت‌ودومین شماره‌ی نشریه‌ی خط حزب‌الله با عنوان «هشت پرسش از رهبر انقلاب» با محوریت روز دانشجو منتشر شد.
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir