داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
۸۰ درصد مردم ایران در دوران پهلوی فقیر بودند/ افرادی که ایمان ضعیفی داشتند در فتنه ۸۸ از مسیر انقلاب خارج شدند
دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب گفت: در فتنه ۸۸ هم برخی افراد که ایمان ضعیفی داشتند و شک کردند، از مسیر انقلاب خارج شدند.
ترامپ در سفری اعلام‌نشده وارد عراق شد
رئیس‌جمهور آمریکا در سفری از پیش‌ اعلام‌نشده وارد عراق شده است.
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir