داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
روشنگری رهبری آتش فتنه را خاموش کرد/در فتنه حق و باطل درهم‌آمیخته می‌شوند
امام جمعه فرمهین گفت: زمانی که فتنه بروز می کند، به گونه ای حق و باطل در هم آمیخته می شود که تفکیک آن ها از هم دشوار است.
در فتنه 88 برخی خواص مردود شدند/وادادگی مسئولان در فضای مجازی زمینه نفوذ اعمال سیاست های غرب
مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه فراهان اشاره به نقش آفرینی خواص در فتنه 88 گفت: خواص جامعه به عنوان شاخص و نشان دهنده سره از ناسره باید وظیفه خود را انجام دهند اما در فتنه ۸۸ برخی خواص نتوانستند مسیر درست را به مردم نشان ندادند و در این آزمون تجدید شدند.
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir