داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
قیچی مهربانی/تصاویر
آرایشگر جوانی که عنوان سریع‌ترین آرایشگر را نیز در کارنامه‌اش دارد، این روز‌ها اقدام به اصلاح رایگان موی سر رهگذران در میدان قزوین می‌کند
معدن سنگ سربیشه/تصاویر
وجود ذخایر معدنی یکی از استعدادهای اقتصادی شهرستان سربیشه است که می‌تواند تاثیر بسزایی در اشتغالزایی و ارز آوری داشته باشد.
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir