داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
استقلال سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مهمترین دستاورد چهل‌ساله انقلاب است
امام‌جمعه فرمهین با اشاره به اینکه دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب در حوزه‌های مختلف بازگو شود گفت: امروز آزادی، عزت، سربلندی، ایستادگی در مقابل دنیای کفر و استقلال را داریم، اما امروز ما بر روی پای خود ایستاده‌ایم و باوجود شرایط تحریم و جنگ تحمیلی، دستاوردها و پیشرفت‌های مختلفی را داریم.
منشور اخبار
ارتباط مردمی