داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بزرگنمایی و سیاه نمایی مشکلات کار دشمن است
امام‌جمعه فرمهین گفت: بزرگ‌نمایی و سیاه نمایی مشکلات کار دشمن است، آمریکا به دنبال مأیوس کردن و دلسرد کردن مردم است.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir