داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
۱۰ باید و نباید کاربردی در فضای مجازی
فضای مجازی مانند تیغ دو لبه‌ای است که اگر یک سری نکات مهم در آن رعایت نشود می‌تواند تبعات منفی و بدی به همراه داشته باشد.
سیاست انگلیسی بی بی سی فارسی در ماجرای ناوهای آمریکایی/ بازی رسانه انگلیسی در سناریو جان بولتون
بی بی سی فارسی سعی کرد با تمرکز بر روی موضوع اعزام ناو آمریکایی به خلیج فارس با گل آلود کردن آب ماهی خود را از این فضا بگیرد.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir