داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
مقاومت تنها راه شکست دشمن در جنگ اقتصادی است
امام جمعه فرمهین گفت: ناکامی دشمن در جنگ نظامی و فرهنگی موجب شد تا دشمن با حربه اقتصادی وارد جنگ علیه کشور ما شود و وظیفه همه ما در جنگ اقتصادی این است که آرایش جنگی بگیریم.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
ارتباط مردمی
salamup.ir