داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سقوط در چاه جوان تلخابی را به کام مرگ کشاند
ساعاتی پیش یک جوان 25 ساله اهل شهر تلخاب فراهان هنگام حفاری چاه در روستای ضیاء آباد بخش خنجین شهرستان فراهان به درون چاه سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
آتش سوزی در باغات روستای بورقان فراهان مهار شد
عصر روز گذشته آتش سوزی در باغات روستای بورقان با حضور به موقع آتش نشانی شهرداری فرمهین مهار شد.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
ارتباط مردمی
salamup.ir