داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
آخرین جزییات ماجرای توقیف محموله نفت ایران/ نفتکش توقیفی توسط کشور انگلیس، روسی است
صبح دیروز ۲ میلیون بشکه نفت ایران در منطقه جبل الطارق توسط انگلستان توقیف شد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد مالکیت این نفتکش متعلق به یک شرکت روسی بوده است.
آخرین جزییات ماجرای توقیف محموله نفت ایران/ نفتکش توقیفی توسط کشور انگلیس، روسی است
آخرین جزییات ماجرای توقیف محموله نفت ایران/ نفتکش توقیفی توسط کشور انگلیس، روسی است
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir