داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تصاویر/انعکاس
از دیدن این تصاویر لذت ببرید.
مدافعان سرسخت برجام هم اینستکس را نپذیرفنتد/ این چه عزاییست که مرده شور هم گریه می کند!؟/ اروپا اینستکس را طراحی کرد تا خروج از برجام را به گردن ایران بیاندازد
کارشناس مسائل سیاسی گفت : اینستکس هیچ فایده ای برای ایران ندارد و اروپاییان با این هدف این ساز و کار را طراحی کردند که هزینه خروج از برجام را به گردن ایران بیاندازند.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir