داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تصاویر/تالاب بی آب هامون
در روزهای گرم آغازین تابستان، خشکی لب های هامون را به نظاره نشسته ایم.
روزنامه‌های ورزشی ۲۳ تیرماه؛
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم تیرماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
ارتباط مردمی
salamup.ir