داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
افزایش 30درصدی برداشت گندم در فراهان
رئیس جهاد کشاورزی فراهان گفت: تا به امروز حدود ۲۴ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط سیلوهای شهرستان خریداری شده است که در مقایسه با سال گذشته بیش از ۳۰درصد رشد داشته است.
100 هکتار از مراتع فراهان در آتش سوخت
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فراهان تصریح کرد: آتش سوزی پس از 5 ساعت با همکاری دو اکیپ اطفا حریق منابع طبیعی فراهان، اکیپ آتش نشانی شهرداری فرمهین و همکاری دلسوزانه سبزپوشان خدوم نیروی انتظامی و بخشداری فراهان کنترل و مهار شده است.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir