داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سرپرست فرمانداری فراهان بازدداشت و برکنار شد
همزمان با هفته دولت سرپرست فرمانداری فراهان به جرم تبلیغ علیه نظام بازداشت و از سمت خود برکنار شد.
درخشش دانش آموزان فراهانی در پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی
 دانش آموز فراهانی، محمد تلخابی در پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته دست سازه ها مقام سوم کشوری را کسب کرد.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir