داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
فرماندار فراهان معارفه شد
پس از کش و قوس های مختلف و جنجال برای معرفی گزینه های متعدد برای فرمانداری فراهان، صبح امروز، سرپرست فرمانداری فراهان در جلسه شورای اداری فراهان  معارفه شد.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir