داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
حضور پرشکوه مردم فراهان در راهپیمایی ۱۳ آبان
همزمان با فرا رسیدن سیزده آبان، روز دانش آموز و روز اعلام نفرت و انزجار از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار، مردم فراهان با حضور پرشور خود در کنار دانش آموزان و دانشجویان انقلابی و با بصیرت خشم و مقاومت خود را در مقابل تمام مستکبران عالم نشان دادند.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir