داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
انتخابات، علم نظام است/ صف طولانی انتخابات شمن را عقب می راند
امام جمعه موقت فرمهین گفت: انتخابات، علم نظام است، درست است که در انتخابات باید به اصلح رای دهیم اما حضور مردم در انتخابات در واقع رای به نظام و رهبری است.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir