داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
گندزدایی و ضدعفونی معابر فراهان + عکس
با شیوع کرونا به همت بسیج جامعه پزشکی و قرارگاه سازندگی بسیج فراهان نقاط پرخطر شهرستان گندزدایی و ضدعفونی شد.
تجهیز و راه اندازی کارگاه تولید ماسک در شهر تلخاب
در راستای کنترل شیوع کرونا، کارگاه دوخت و تولید ماسک در شهرستان فراهان تجهیز و راه اندازی شد.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir