داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
از راه اندازی ۱۱ کارگاه تولید ماسک تا ساماندهی ۵۰۰ جهادگر بسیجی در قالب ۳۵ گروه جهادی در فراهان
گروه های جهادی بسیج فراهانی با اقداماتی از جمله ضدعفونی شهر، غربالگری، تولید آبمیوه برای بیماران کرونایی و کادر درمانی و تولید ماسک در مقابله با کرونا خوش درخشیدند.
آغاز فعالیت مدارس در فراهان
فعالیت مدارس شهرستان فراهان، از روز شنبه 27 اردیبهشت با رعایت دستور المعل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا آغاز شد.
منشور اخبار
ارتباط مردمی