داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تنها راه پایان نکبت صهیونیست‌ها ‌بیداری و مقاومت است
رجبی کارشناس سیاسی، رژیم جعلی صهیونیست را برای بشریت خطرناک تر از ویروس کرونا دانست و گفت: همانطور که رعایت موارد بهداشتی نسخه شکست کرونا بود، تنها راه پایان نکبت صهیونیست ها، ‌بیداری و مقاومت است.
اشباع در تولید محصولات و ملزومات مصرفی کرونا در کشور توسط فناوران
رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در تولید محصولاتی که در دوران کرونا مورد نیاز جامعه بود به اشباع رسیده‌ایم، گفت: در نظر داریم امکان صادرات این محصولات را به کشورهای اروپایی و منطقه‌ای فراهم کنیم.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir