داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ضدعفونی معابر روستاهای فراهان
باتوجه به موج جدید کرونا و وضعیت زرد شهرستان ضدعفونی معابر روستاها به همت پایگاه های بسیج و با همکاری دهیاری و شورای اسلامی روستاها انجام شد.
فروپاشی سیاست‌های اقتصادی آمریکا بیش از بیش مشهود است
کارشناس سیاسی گفت: قبل شیوع کرونا اوضاع اقتصادی آمریکا به سمت بی‌ثباتی پیش می‌رفت که حال با شیوع کرونا، فروپاشی سیاست‌های اقتصادی آمریکا و بروز این ناپایداری در اقتصاد آسیب‌پذیر آمریکا، بیش از بیش مشهود است.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir