داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ایران اجازه نمی‌دهد حقوق بشر به ویروس سیاست آلوده شود
معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه گفت: با توجه به تحریم‌ها و با صدور تجهیزات پزشکی به کشورهای اروپایی، جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی‌دهد که حقوق بشر به ویروس سیاست آلوده شود.
زیرساخت‌های حقوقی برای نظارت مردمی در قوه قضائیه ایجاد می‌شود
دادستان کل کشور در رابطه با موضوع گزارشگران فساد، گفت: زیرساخت‌های حقوقی برای نظارت مردمی در قوه قضائیه ایجاد می‌شود.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir