داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
دانش آموزان فراهانی در خط مقدم خدمت به محرومین
دانش آموزان بسیجی در اردو‌های جهادی در ساخت مسکن محرومان کمک می‌کنند.
تصاویر/آغاز موسم حج
امسال بدلیل تهدید شیوع ویروس مرگبار کرونا، دولت سعودی مناسک حج را تنها با حضور ۱۰۰۰تن از شهروندان و اتباع مقیم سایر کشورها برگزار می کند.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir