داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
کشف ساختارهای معماری دوره ساسانی در تپه «قزل‌قلعه» فراهان
سعید نیکنام، رئیس میراث فرهنگی فراهان گفت:  عناصر منقول به دست آمده از گمانه زنی تپه «قزل‌قلعه» فراهان چند قطعه گچ‌بری و چند قطعه سفال است که نشان از اهمیت بنای مدفون و استفاده از این مکان تنها در دوره ساسانی دارد.
تصاویر/ برداشت برنج در شالیزارهای مازندران
برنجکاری یکی از مهمترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد شالیکاران استان است.
منشور اخبار
ارتباط مردمی