داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
مشکل آب دهستان «فشک» فراهان ظرف یک ماه آینده برطرف می شود
در پی قطعی ۷ روزه آب در دهستان فشک فراهان و اعتراض اهالی این روستا به این مسئله، مخزن جدید دهستان فشک فراهان با همکاری بسیج سازندگی، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای، دهیاری روستاهای فشک و چاقر و شرکت آبفا حداکثر ظرف مدت یک ماه احداث شود.
پروژه ارتقاء کیفیت آب شهر فرمهین کلید خورد
فرماندار فراهان گفت: عملیات اجرایی پروژه ارتقاء کیفیت آب شرب شهر فرمیهن آغاز شده و با اجرای این پروژه ، کیفیت آب شهر فرمهین مطلوب و در حد استانداردهای ملی خواهد شد.
منشور اخبار
ارتباط مردمی