داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
برداشت انگور در فراهان
با آغاز فصل پاییز برداشت محصول انگور از باغات شهرستان فراهان آغاز شده است. در این شهرستان انگور‌ها به شیوه سنتی تبدیل به کشمش می‌شود.
تصاویر/ دیوار‌های مقدس
یکی از مهم‌ترین جنگ‌های معاصر جهان، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است. این جنگ تحمیلی آثار فرهنگی با ارزش معنوی بر جای گذاشت. برای انتقال این فرهنگ و آثار به نسل‌های بعد هنر به یاری گرفته شد.
منشور اخبار
ارتباط مردمی