داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد
مدیر کل آژانس اتمی با رد برخی ادعاها درباره خطرناک بودن میزان مواد اتمی تولید شده در ایران، گفت البته تهران به سطحی بالاتر از تعهدات آن [در برجام] به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد.
اخذ جریمه نقدی متخلفان کرونایی از حساب یارانه ای یا حقوق
معاون کل وزارت بهداشت بابیان اینکه امیدواریم همه ماسک بزنند و پروتکل‌ها را رعایت کنند تا نیازی به جریمه نباشد گفت: درخیابان کسی ازکسی پول نمی‌گیرد و جرایم ازحساب یارانه‌ای یاحقوق وشیوه‌های دیگر اخذ می شود.
ارتباط مردمی